Novinky

Přejeme vám hezké svátky

20.12.2017

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, spokojenost a dobré zprávy. Váš tým pracovníků kolektivního systému RETELA.

Cíl sběru splněn

20.12.2017

Česká republika splnila v roce 2017 cíl sběru přes 40% POM (uvedeno na trh) (konkrétně 50,5,%).

Výkaznictví

20.12.2017

Dovolujeme si vás informovat, že po celý rok 2018 bude probíhat vykazování EEZ ve stejné podobě jako v letošním roce, a to v 10 skupinách

Zvyšující se ceny křemíku pro výrobu fotovoltaických panelů

19.11.2017

Společnosti vyrábějící solární panely se potýkají s nedostatkem základní suroviny.

MŽP - určení typu baterií či akumulátorů v praxi

2.7.2017

V minulých týdnech byla zveřejněna informace Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k určení typu baterií či akumulátorů v praxi. Baterie a akumulátory se dělí do tří skupin: přenosné, průmyslové a automobilové.

Nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699

2.5.2017

Nové prováděcí nařízení, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě

Zpětný odběr velkých spotřebičů přímo z domácností

30.12.2016

S platností od 1.1.2017 zavádí Retela novou bezplatnou službu pro odvoz větších elektrozařízení.

Ecobat mírně navyšuje ceny za zpětný odběr přenosných baterií

23.11.2016

Společnost ECOBAT s.r.o., která pro vás zajišťuje plnění povinností zpětného odběru přenosných baterií, si dovoluje touto cestou oznámit změnu sazebníku, ke které dojde od 1. ledna 2017. Dochází k mírnému navýšení sazeb za některé typy přenosných baterií o maximálně 5 %.

EN standardy pro osvětlovací zařízení

13.9.2016

Sběr, logistika a podrobnosti pro zpracování OEEZ - Část 3-2: technická specifikace pro odstranění škodlivých látek z osvětlovacích zařízení vstupuje v platnost v České republice od 1.10.2016

Rekordní sběr mobilů k recyklaci v Komerční bance podpoří Jedličkův ústav a školy

14.6.2016

Symbolicky na Den Země se do projektu REMOBIL zapojila Komerční banka a její zaměstnanci. Už dopředu bylo jasné, že se chystá něco výjimečného. Celkem se podařilo sebrat 1773 mobilů, což se rovná 17 730 Kč příspěvku na vybavení místnosti fyzioterapie pro Jedličkův ústav a školy.