Chcete se stát naším místem zpětného odběru?

V případě zájmu o zapojení mezi smluvní místa zpětného odběru KS RETELA, nás kontaktujte pro zaslání Smlouvy o zajištění plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a přenosných baterií.
Smlouvu, prosím, vyplňte včetně všech příloh a zašlete podepsané ve dvou vyhotoveních na  adresu: RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2.