Ecobat mírně navyšuje ceny za zpětný odběr přenosných baterií

Společnost ECOBAT s.r.o., která pro vás zajišťuje plnění povinností zpětného odběru přenosných baterií, si dovoluje touto cestou oznámit změnu sazebníku, ke které dojde od 1. ledna 2017. Dochází k mírnému navýšení sazeb za některé typy přenosných baterií o maximálně 5 %.

24.11.2016

Společnost ECOBAT s.r.o., která pro vás zajišťuje plnění povinností zpětného odběru přenosných baterií, si dovoluje touto cestou oznámit změnu sazebníku, ke které dojde od 1. ledna 2017. Dochází k mírnému navýšení sazeb za některé typy přenosných baterií o maximálně 5 %.
Stávající sazebník platí beze změn od 1. ledna 2014. Od té doby došlo k navýšení množství zpětně odebraných baterií o 49 %. Podstatné zvýšení sběru přenosných baterií bylo základním předpokladem pro splnění nového legislativního limitu pro účinnost zpětného odběru (od roku 2016 se zvyšuje na 45%). Přes realizaci významných úspor fixních nákladů a zvýšení efektivity činnosti ECOBATu v uplynulém období je mírné navýšení sazeb nezbytným předpokladem pro zachování ekonomické stability kolektivního systému pro zpětný odběr přenosných baterií. Sazebník bude klientům RETELA poskynut na vyžádání, více informací na rysavy@retela.cz