Informace pro současná MZO

RETELA má v současné době asi 4 000 smluvních sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru. V případě, že na straně místa zpětného odběru dojde ke změně (kontaktní osoba, provozní doba,atd.), informujte nás prosím o této změně na emailu polakova@retela.cz