Ke stažení

 Dokumenty pro registraci výrobce a dovozce elektrozařízení
file Smlouva o zajištění kolektivního plnění 2017 -vzor 
file Příloha 1 - Všeobecné obchodní podmínky 
file Příloha 2 - Vzor sazebníku
file Příloha 3 - Identifikace výrobce
file Příloha 4 - Plná moc
file Příloha 5 - Kontaktní osoby
file Příloha 6 - Označování výrobků
file
Příloha 7 - Logo KS RETELA
file Příloha 8 - Souhlas výrobce
fileFormulář - Způsob prodeje, značky
Dokumenty pro registraci výrobce a dovozce baterií
file Dodatek ke Smlouvě o zajištění kolektivního plnění BAT 01
file Příloha 3 - Plná moc
file
Příloha 4 - Oznámení o volně ložených bateriích
file Příloha 5 - Značky baterií

Dokumenty pro zahraničního výrobce

file Plná moc na KS RETELA - Pověřený zástupce
file Smlouva o zajištění služeb autorzovaného zástupce


Dokumenty pro hlášení změn
file Formulář 1 pro změnu či rozšíření skupiny EEZ
file Formulář 2 pro změnu či rozšíření skupiny EEZ
file
Formulář 3 pro změnu či rozšíření skupiny EEZ
file _VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ-BAT_KONEC.doc
file _VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ_KONEC.doc

Registrace sběrného místa
file Identifikace sběrného místa

Metodické pokyny k vykazování
file
Metodika výkaznictví - výroba a dovoz elektrozařízní
file Metodika výkaznictví - výroba a dovoz přenosných baterií

Zpracovatelé OEEZ
file
Průvodce_pro_zájemce_WEEELABEX

Legislativa ČR
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
Vyhláška 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Legislativa týkající se baterií

Legislativa EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Norma 50419 - popelnička
Popelnicka_norma.jpg


Logo RETELA
file Logo KS RETELA

Spotřebitelé
file Leták - část 1
file Leták - část 2