MŽP - určení typu baterií či akumulátorů v praxi

V minulých týdnech byla zveřejněna informace Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k určení typu baterií či akumulátorů v praxi. Baterie a akumulátory se dělí do tří skupin: přenosné, průmyslové a automobilové.

3. 7. 2017

Baterie a akumulátory se dělí do tří skupin: přenosné, průmyslové a automobilové. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, definuje tyto baterie v § 31 následovně:

Přenosná baterie nebo akumulátor je baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny  a  mohou  být  ručně  přenášeny,  pokud  nejsou zároveň  průmyslovou  baterií  nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem.

Průmyslová baterie nebo akumulátor je jakákoliv baterie nebo akumulátor, které jsou určeny výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používány v jakémkoliv druhu elektrických vozidel.

Automobilová baterie nebo akumulátor je baterie nebo akumulátor, které jsou používány pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel a baterie nebo akumulátory, které jsou používány ke stejným účelům v jiných výrobcích, pokud zároveň nejsou průmyslovou baterií nebo akumulátorem.

Pro jednoznačné určení, o jaký druh baterie či akumulátoru se jedná, se odbor odpadů rozhodl vypracovat tuto informaci.