Nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699

Nové prováděcí nařízení, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě

3. 5. 2017

Tímto nařízením se stanoví metodika výpočtu odhadu vzniku OEEZ. Nařízení je dostupné ZDE