Pověřený zástupce

Od 1.10.2014 není povinnost pro zahraniční subjekty mít v České republice pobočku. Zahraniční výrobce z Evropské Unie se může registrovat prostřednictvím kolektivního systému RETELA formou Pověřeného zástupce (na základě speciální plné moci).


Mezi zapojené zahraniční subjekty patří:

10001-fahrrad-ZEG.png Amazon-Logo-300x109.jpg arrow.png berge.png 12063301_1065656950124792_9055744128936836115_n.png
festool.png johndeer.png ledprodukt.png logo.png index.jpg
mionix.jpg vodafone_logo.gif westwing.png microsoft.png hercules.jpg
oculus.png gieseke1.png polycom.png


Chcete se registrovat?

Kontaktujte nás pro zaslání registračního formuláře.

Seznam dokumentů pro registraci:Legislativa

Zákon o odpadech - § 37q

Pověřený zástupce

      (1)  Za plnění povinností zahraničního výrobce stanovených v tomto dílu zákona odpovídá pověřený zástupce, kterého si zahraniční výrobce za tím účelem určil na základě písemného pověření.

      (2)  Osoba usazená v jiném členském státě Evropské unie, která v České republice uvádí elektrozařízení na trh, nejde-li o zahraničního výrobce podle odstavce 1, si může určit na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností výrobce stanovených v tomto dílu zákona. Pověřený zástupce podle věty první odpovídá za plnění těchto povinností od okamžiku jeho zápisu do Seznamu podle § 37i. Osoba podle věty první je povinna informovat své odběratele o určení, změně a odvolání pověřeného zástupce.

      (3)  Pověřeným zástupcem podle odstavce 1 nebo 2 může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je usazená v České republice.

      (4)  Pověřený zástupce podle odstavce 1 nebo 2 plní všechny povinnosti výrobce stanovené v tomto dílu zákona. Odpovědnost výrobce za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona nezaniká, jestliže pověřený zástupce tyto povinnosti neplní.

      (5)  Osoba, která je usazena v České republice a prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům v jiném členském státě Evropské unie, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností ve vztahu k tomuto elektrozařízení vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu.