Proč vybrat systém RETELA

RETELA nabízí komplexní služby pro výrobce a dovozce elektrozařízení (vč. solárních panelů), přenosných baterií i pro provozovatele fotovoltaických elektráren


O jaké služby se jedná?

 • Registrace do Seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí
 • Vydání certifikátu o plnění povinností výrobce/dovozce
 • Podání roční zprávy za uplynulý kalendářní rok
 • Vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení od místa zpětného odběru až po zpracování a využití elektroodpadu
 • Zajištění financování nakládání s elektroodpadem
Dbáme na optimální výši nákladů:

 • Není nutné uvádět poplatek za historická elektrozařízení viditelně.
 • Váhový a ne kusový sazebník - výpočet na základě reálně vzniklých nákladů
 • Princip „pay as you go“ - princip plateb dle skutečných nákladů podle aktuálního váhového sazebníku
 • Princip fakturace - zálohové faktury a doúčtování dle skutečných nákladů
 • Výše poplatku - podle množství elektrozařízení v tunách uvedeného na trh v uplynulém období
 • Četnost vykazování - jednou za čtvrt roku