Projekty

Prospěšný projekt REMOBIL je za první třetinou svého cíle

Výzva sebrat 10 000 telefonů a tím přispět 100 000 Kč na vybavení místnosti fyzioterapie prošla svojí první fází. Za první 4 měsíce se podařilo:

  • sebrat 2 920 mobilních telefonů
  • naspořit 29 200 Kč pro Jedličkův ústav a školy
  • získat práci na 467 hodin pro hendikepované
  • ochránit naše životní prostředí o 4 631 kg CO2 (ekv.) škodlivých emisí, které nebudou vpuštěny do ovzduší, což znamená úsporu 28 238 najetých kilometrů průměrným automobilem nebo zachování 87 308 litrů vody

Do projektu se zapojilo přes 70 sběrných míst odpovědných firem s odhadovaným počtem 15 000 zaměstnanců. Právě pro firmy a jejich zaměstnance je projekt určený. Firmy po ukončení sběru získávají Certifikát společensky odpovědné firmy s konkrétním vyjádřením výše uvedených úspor a zaměstnanci se s každým doneseným mobilem mohou zapojit do soutěže o mobilní telefon v hodnotě 10 000 Kč. Historicky první výhru si odnesla paní Radka Matějčková ze společnosti CCS, která donesla 4 nepotřebné telefony. Poukaz na dovolenou pro dva v hodnotě 10 000 Kč jí vyhrála její Nokia 6101. Nejlepšími sběrači jsou firmy Continental, GE Money bank, Člověk v tísni a Tchibo.

Zapojte se také! Kontaktujte nás, zavezeme vám sběrný box a můžete směle začít. Celý neziskový projekt je pro všechny bezplatný a je provozován kolektivním systémem RETELA. Více informací získáte na stránkách projektu www.remobil.cz.

Jedličkův ústav a školy tímto děkuje všem firmám a jejich zaměstnancům za aktivní účast na projektu Remobil. Každý nepotřebný telefon takto odevzdaný k recyklaci pomůže nejen přírodě, ale také našim žákům s tělesným postižením.