Registrovaní klienti

Chcete ověřit, zda jste zapsáni v Seznamu výrobců/dovozců elektrozařízení a zjistit Evidenční číslo výrobce?
vstupte do systému ISOH  
(v případě, že přístup nefunguje, zkuste připojení později, nejedná se o chybu našich stránek)


Jak nahlásit jakoukoli změnu?

Informujte nás o následujících změnách, a to nejpozději do 30 dnů od vzniklé skutečnosti. Provedení změny v Seznamu výrobců a dovozců elektrozařízení provede KS RETELA do 30 dnů od nahlášení výrobcem. Dokumenty zašlete elektronicky nebo poštou na adresu RETELA, s.r.o.,Neklanova 152/44, 12800 Praha 2-Vyšehrad.


Typ změny Co je třeba udělat

změna názvu společnosti

oznámit elektronicky
změna sídla společnosti oznámit elektronicky
změna fakturační či korespondenční adresy oznámit elektronicky
změna kontaktní osoby oznámit elektronicky
změna či rozšíření skupiny

Souhlas výrobce - rozšíření či změna skupiny,  Identifikace výrobce,  Způsob prodeje a přehled značek

ukončení výroby a dovozu jen EEZ file _VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ_KONEC.doc
ukončení výroby a dovozu včetně baterií file _VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ-BAT_KONEC.doc
ukončení spolupráce z jiného důvodu kontaktujte nás
Chcete ověřit, zda jste zapsáni v Seznam dovozců přenosných baterií a akumulátorů?  
vstupte
 

Chcete ověřit, zda byla za vaši společnost podána roční zpráva?

Roční zprávu za výrobce a dovozce EEZ včetně solárních panelů podává RETELA za své výrobce vždy do 31.3. za uplynulý kalendářní rok. V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři KS RETELA.

Roční zpráva za rok 2016 byla podána dne 31.3.2017 za 1169  výrobců a dovozců elektrozařízení zapojených do kolektivního systému RETELA a za 3989 provozovatelů FVE.

Roční zprávu za dovozce přenosných baterií a akumulátorů za rok 2016 podal v zákonem daném termínu KS Ecobat.


Chcete vyplnit výkaz? 

Chcete se zeptat na sazebník?

Chcete se zeptat na cokoli ohledně fakturace?

Chcete zlepšit ekologickou odpovědnost vaší firmy?

Chcete si stáhnout naše formuláře?

Chcete objednat bezplatný svoz nepotřebného elektrozařízení?