Zpětný odběr velkých spotřebičů přímo z domácností

S platností od 1.1.2017 zavádí Retela novou bezplatnou službu pro odvoz větších elektrozařízení.

31.12.2016

S platností od 1.1.2017 zavádí Retela novou bezplatnou službu pro odvoz větších elektrozařízení.

V návaznosti na úplné pokrytí míst zpětného odběru [MZO] v obcích nad 2 000 obyvatel, které zajišťujeme ve spolupráci s kolektivním systémem Rema a s cílem usnadnit odevzdávání větších vysloužilých elektrospotřebičů [OEEZ], jejichž kterýkoli rozměr přesáhne 25 cm, umožní Retela telefonicky či e‑mailem na níže uvedených kontaktech zajistit na vlastní náklady, v  termínech a z místa dohodnutých v objednávce, odvoz OEEZ.

telefon:                       605 564 076 (RNDr. Miloš Polák)

e‑mail:             nechvatal@retela.cz

Současně Retela informovala všechny obchodní řetězce, které jsou součástí Retelou spravované a financované sítě MZO, že také v případech, kdy přijmou uvedené OEEZ od spotřebitelů, rovněž zajistí bezplatně jejich svoz.