Novinky

Evidence elektroodpadu do konce roku 2018 bude stejná

15. 6. 2018

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na základě sdělení zástupců Evropské komise, bude v celém roce 2018 zachován stávající stav vedení evidence.

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

29. 4. 2018

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA.

Roční zpráva za rok 2017

9. 4. 2018

Rádi bychom Vás informovali, že byla v řádném termínu za klienty kolektivního systému RETELA, podána Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a baterií za rok 2017.

Informace o akvizičních jednáních

6. 4. 2018

V návaznosti na informace v tisku o prodeji Retely poskytuje vedení společnosti RETELA, s.r.o. a Elektrotechnické asociace České republiky (ElA) níže uvedené prohlášení:

Přejeme vám hezké svátky

21. 12. 2017

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, spokojenost a dobré zprávy. Váš tým pracovníků kolektivního systému RETELA.

Cíl sběru splněn

21. 12. 2017

Česká republika splnila v roce 2017 cíl sběru přes 40% POM (uvedeno na trh) (konkrétně 50,5,%).

Výkaznictví

21. 12. 2017

Dovolujeme si vás informovat, že po celý rok 2018 bude probíhat vykazování EEZ ve stejné podobě jako v letošním roce, a to v 10 skupinách

Zvyšující se ceny křemíku pro výrobu fotovoltaických panelů

20. 11. 2017

Společnosti vyrábějící solární panely se potýkají s nedostatkem základní suroviny.

MŽP - určení typu baterií či akumulátorů v praxi

3. 7. 2017

V minulých týdnech byla zveřejněna informace Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k určení typu baterií či akumulátorů v praxi. Baterie a akumulátory se dělí do tří skupin: přenosné, průmyslové a automobilové.

Nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699

3. 5. 2017

Nové prováděcí nařízení, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě