Novinky

Informace o akvizičních jednáních

6. 4. 2018

V návaznosti na informace v tisku o prodeji Retely poskytuje vedení společnosti RETELA, s.r.o. a Elektrotechnické asociace České republiky (ElA) níže uvedené prohlášení:

Přejeme vám hezké svátky

21. 12. 2017

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, spokojenost a dobré zprávy. Váš tým pracovníků kolektivního systému RETELA.

Cíl sběru splněn

21. 12. 2017

Česká republika splnila v roce 2017 cíl sběru přes 40% POM (uvedeno na trh) (konkrétně 50,5,%).

Výkaznictví

21. 12. 2017

Dovolujeme si vás informovat, že po celý rok 2018 bude probíhat vykazování EEZ ve stejné podobě jako v letošním roce, a to v 10 skupinách

Zvyšující se ceny křemíku pro výrobu fotovoltaických panelů

20. 11. 2017

Společnosti vyrábějící solární panely se potýkají s nedostatkem základní suroviny.

MŽP - určení typu baterií či akumulátorů v praxi

3. 7. 2017

V minulých týdnech byla zveřejněna informace Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k určení typu baterií či akumulátorů v praxi. Baterie a akumulátory se dělí do tří skupin: přenosné, průmyslové a automobilové.

Nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699

3. 5. 2017

Nové prováděcí nařízení, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě

Zpětný odběr velkých spotřebičů přímo z domácností

31. 12. 2016

S platností od 1.1.2017 zavádí Retela novou bezplatnou službu pro odvoz větších elektrozařízení.

Ecobat mírně navyšuje ceny za zpětný odběr přenosných baterií

24. 11. 2016

Společnost ECOBAT s.r.o., která pro vás zajišťuje plnění povinností zpětného odběru přenosných baterií, si dovoluje touto cestou oznámit změnu sazebníku, ke které dojde od 1. ledna 2017. Dochází k mírnému navýšení sazeb za některé typy přenosných baterií o maximálně 5 %.

EN standardy pro osvětlovací zařízení

14. 9. 2016

Sběr, logistika a podrobnosti pro zpracování OEEZ - Část 3-2: technická specifikace pro odstranění škodlivých látek z osvětlovacích zařízení vstupuje v platnost v České republice od 1.10.2016