Evidence elektroodpadu do konce roku 2018 bude stejná

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na základě sdělení zástupců Evropské komise, bude v celém roce 2018 zachován stávající stav vedení evidence.

15. 6. 2018

Vedení evidence v oblasti zpětného odběru a odděleného sběru - zařazování elektrozařízení do deseti skupin a aplikace stávajících výjimek - bude v celém roce 2018 beze změny. Nové členění do šesti skupin a nové použití výjimek platných do 15. srpna 2018 tak bude platné až od 1. ledna 2019. Z toho tedy vyplývá, že:

1. Od 15. 8. 2018 platí nové skupiny dle Směrnice 2012/19/EU.
2. Vykazování až do 31.12.2018 (tedy za IV.Q 2018 včetně) bude beze změn
3. Registrovat nové klienty na nové skupiny lze až od 1.1.2019.