Materiály v elektroodpadu

V současné době ročně vznikne v České republice až 40 miliónů kusů nejrůznějších druhů OEEZ, což představuje až 140 miliónů kg. Co do početnosti kusů jsou nejvýznamnějšími OEEZ:

 • Elektrické hračky
 • Adaptéry a různá příslušenství
 • Mobilní telefony
 • Dálkové ovladače
 • Žehličky
 • Varné konvice
 • Vysavače
 • Fény
 • Klávesnice, myši
 • Holicí strojky
 • Úsporné zářivky

Z hlediska hmotnosti vzniku OEEZ jsou potom nejvýznamnější tyto výrobky:

 • Pračky
 • Kombinované ledničky
 • Televizory
 • Mikrovlnné trouby
 • Sekačky na trávu
 • Osobní počítače a monitory
 • Myčky

Potenciálně lze využít v některých případech až 95% materiálů, které jsou obsažené v OEEZ. Záleží na druhu výrobku, jeho designu, množství materiálu, které takový výrobek obsahuje, atd. Materiály obsažené v OEEZ lze rozdělit na:

 • Běžné materiály pro recyklaci – železo, hliník, měď, plasty, sklo, atd.
 • Nebezpečné materiály – těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť,…), polychlorované bifenyly, freony, atd.
 • Vzácné materiály – zlato, stříbro, palladium, atd.

Pro představu, v OEEZ, které vznikne v jen v České republice za jeden rok, se skrývá k potenciální recyklaci např:

 • 55 miliónů kg železa
 • 2,5 miliónů kg hliníku
 • 7 miliónů kg mědi
 • 21 miliónů kg plastů
 • 20 tisíc kg olova
 • 6 tisíc kg kadmia
 • 190 tisíc kg freonů
 • 320 kg zlata
 • 2 000 kg stříbra
 • 110 kg palladia