Normy ČSN EN 50625

CENELEC standardy (čili technické normy) jsou standardy pro sběr, svoz a zpracování OEEZ vycházející z WEEELABEX standardů. V rámci CEN/CENELEC evropského normalizačního institutu je zřízena komise TC111X, která je jednou ze 72 technických komisí. Komise TC111X se zabývá standardy, které souvisejí se životním prostředím a v rámci této komise vznikla pracovní skupina Working Group 6.

Na konci roku 2013 byl přijat CENELEC standard EN 50625-1 „Collection, Logistics and Treatment Requirements“. Toto je obecný standard pro sběr, svoz a zpracování OEEZ vycházející ze standardu WEEELABEX. Standard CENELEC je v podstatě totožný s WEEELABEX standardem až na několik málo odlišností.

RETELA požaduje povinné dodržování norem série 50625. Od roku 2016 je tato podmínka součástí smlouvy mezi RETELOU a zpracovatelem.

V současné době existuje v Evropě značný tlak na povinné dodržování norem série 50625.

Plošná povinnost dodržování těchto standardů v rámci EU má vyvážit "hrací plochu na poli OEEZ" tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn. Také RETELA se snaží podpořit povinnost dodržování norem - v tomto smyslu připomínkovala navrhovaný zákon pro výrobky s ukončenou životností. 
Přehled norem a jejich technických specifikací uvádějí následující tabulky (tučně označené již byly převedeny do ČSN norem):

Označení standardu

Název standardu

EN 50625 - 2 - 4

Specifické požadavky na zpracování fotovoltaických panelů

Tyto standardy jsou doplněny technickými specifikacemi:

Označení

Název technické specifikace

TS 50625-3-2

Specifikace odstranění nebezpečných komponent a materiálů
pro světelné zdroje

TS 50625-3-3

Specifikace odstranění nebezpečných komponent a materiálů
pro CRT a ploché obrazovky

TS 50625-3-5

Specifikace odstranění nebezpečných komponent a materiálů
pro fotovoltaické panely

A konečně další technické specifikace:

Označení

Název technické specifikace

TS 50625 - 4

Specifikace pro sběr a svoz OEEZ

TS 50625 - 5

Specifikace pro finální zpracování frakcí z OEEZ - měď a vzácné kovy

TS 50625 - 6

Zpráva o provázání standardů 50625 a EU směrnice 2012/19/EU

*Standard týkající se požadavků na zpracování OEEZ obsahující těkavé fluorouhlovodíky byl schválen jako EN 50574-1 a technická specifikace potom jako ČSN CLC/TS 50574-2. Tyto normy budou začleněny beze změny do série standardů 50625 pod číslem 50625-2-3 a TS 50625-3-4.