Nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností

4. 12. 2020

Nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností

 

Dne 2. 12. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Zákon o výrobcích s ukončenou životností (ZoVUŽ) po přehlasování senátního návrhu na odklad účinnosti zákona. Po formálním podpisu prezidenta republiky tedy ZoVUŽ nabude účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Znění zákona, který se týká také dovozců a výrobců EEZ, lze (v českém znění) nalézt zde:

 

https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=677&ct1=0&v=PZ&pn=9&pt=1