Proč vybrat systém RETELA

RETELA nabízí komplexní služby pro výrobce a dovozce elektrozařízení (vč. solárních panelů), přenosných baterií i pro provozovatele fotovoltaických elektráren


O jaké služby se jedná?

  • Registrace do Seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí
  • Vydání certifikátu o plnění povinností výrobce/dovozce
  • Podání roční zprávy za uplynulý kalendářní rok
  • Vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení od místa zpětného odběru až po zpracování a využití elektroodpadu
  • Zajištění financování nakládání s elektroodpadem
Dbáme na optimální výši nákladů:

  • Není nutné uvádět poplatek za historická elektrozařízení viditelně.
  • Váhový a ne kusový sazebník
  • Princip fakturace bez zálohových faktur
  • Výše poplatku - podle množství elektrozařízení v tunách uvedeného na trh v uplynulém období
  • Četnost vykazování - jednou za čtvrt roku