Provozovatelé FVE

Provozovatelé solárních (fotovoltaických) elektráren instalovaných do 1.1.2013 mají dle zákona o odpadech  (§ 37p, odst. 2) povinnost uzavřít do 30.6.2013 smlouvu s osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, což jsou registrované kolektivní systémy.

Retela pokrývá zhruba 20% všech fotovoltaických elektráren instalovaných v České republice do 1.1.2013.