Roční zpráva za rok 2019 byla podána

Roční zpráva za rok 2019 byla podána

1. 4. 2020

Dne 31.3.2020 byla podána Roční zpráva pro MŽP za rok 2019, která zajišťuje plnění povinností dle zákona o odpadech pro 4 089 klientů (136 „klasických” a 3 953 provozovatelů FVE)

Abychom mohli srovnávat srovnatelné, pak hodnoty uvedení na trh [POM] pro oněch 136 klasických klientů (EEZ), kteří zůstali v Retele, byly v roce 2018 3 191 tun. Proti tomu narostla hodnota POM u těchto klientů v roce 2019 na 5 720 tun, tedy zhruba o 80%.

Jelikož se ve spolupráci s Asekolem podařilo zajistit dle údajů z Roční zprávy pro MŽP za rok 2019 celkem 1 453 tun sběru vysloužilých EEZ, pak dle metodiky MŽP pro výpočet úspěšnosti sběru (pro historii vztaženou k POM 2018) jsme dosáhli hodnoty 45,5%, což přesahuje hodnotu 40% stanovenou Směrnicí EU pro ČR.