Velké pevné instalace jsou mimo působnost WEEE směrnice

Podle § 37f odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou velké instalace mimo působnost WEEE směrnice resp. zákona o odpadech.

30. 9. 2019

Podle § 37f odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou velké instalace mimo působnost WEEE směrnice resp. zákona o odpadech. Detailní vysvětlení najdete na stránkách European WEEE Register Network (EWRN)