Výkaz baterií

Výkaz baterií

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Běžné spotřební baterie - Primární
Běžné spotřební baterie - Sekundární
Běžné spotřební baterie - Knoflíkové
Speciální baterie - Primární - hmotnost do 1 kg
Speciální baterie - Sekundární - hmotnost do 1 kg
Speciální baterie - Knoflíkové - bez rozlišení hmotnosti
Speciální baterie - Primární - hmotnost nad 1 kg
Speciální baterie - Sekundární - hmotnost nad 1 kg
Speciální baterie - Sekundární - hmotnost nad 5 kg
Baterie pro startování motorů - Sekundární - hmotnost do 5 kg
Baterie pro startování motorů - Sekundární - hmotnost nad 5 kg