Zařazování výrobků v rámci nově rozšířené definice

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici nově aktualizovaný dokument: Stručný průvodce EEZ, který poskytuje informace o povinnostech výrobců elektrozařízení vyplývajících z dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

19. 2. 2019

V aktualizovaném dokumentu je v příloze 2. uvedeno zařazení některých druhů elektrozařízení pod působnost dílu 8 zákona o odpadech. Celý dokument naleznete zde.