Zájemci o spolupráci - elektrozařízení


Chcete se registrovat do kolektivního systému RETELA?                             
Postupujte podle  Pokynů k registraci

Přehled dokumentů k registraci

Smlouva o zajištění kolektivního plnění  2018 Tato smlouva je vzor. Nám zašlete emailem údaje o společnosti: název společnosti, IČ, adresu, údaje o statutárním zástupci a bankovní spojení. Smlouvu v pdf s vygenerovaným číslem vám pak zašleme emailem zpět. Smlouvu poté vystiknete 2x, zajistíte podpis a odešlete poštou na adresu RETELA, s.r.o. Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2
Příloha 1 - Všeobecné obchodní podmínky Podepsat na poslední straně, poslat
Příloha 2 - Sazebník-vzor Neposílat - pouze pro uložení u vás
Příloha 3 - Identifikace výrobce Vyplnit, doplnit podskupiny podle Vyhlášky a poslat
file Příloha 4 - Plná Moc-NOVA.doc
Vyplnit, tisk 2x, podepsat, poslat
Příloha 5 - Kontaktní osoby Vyplnit, poslat
Priloha 6 - Označování Doplnit 3 křížky, poslat
Logo KS RETELA Neposílat - pouze pro uložení u vás
Příloha 8 - Souhlas výrobce Vyplnit, doplnit číslo skupiny, podepsat, poslat
Formulář způsob prodeje EEZ a značky Povinný formulář - vyplnit a  zaslat elektronicky ve formátu xls. nikoli v pdf

Vše zasílejte poštou či kurýrem  na adresu RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2. 
Výjimkou je Formulář Způsob prodeje a značky - tento formulář zašlete pouze elektronicky ve formátu excell xls. (nikoli pdf)

Podklady pro zahraničního výrobce (kontaktujte nás pro zaslání registračního formuláře)


Chcete se registrovat na baterie?
 


Povinnosti dovozců baterií

Legislativa

Norma popelnička


Skupiny EEZ včetně podskupin podle Vyhlášky

Sazebník - aktuální váhový sazebník je pro následující skupiny, zašleme na vyžádání

1A velké domácí spotřebiče vyjma níže uvedených
1B chladicí či mrazicí zařízení
1C klimatizace
2A malé domácí spotřebiče vyjma níže uvedených
2B hodinky a přístroje pro měření času pod 150g
3A zařízení IT a telekomunikace vyjma níže uvedených
3B mobily, fotoaparáty, diktafony, přehrávače zvuku (digitální) 
3C monitory
4A spotřebitelská zařízení vyjma níže uvedených
40 solární panely
4C televizory
5A svítidla a ostatní osvětlení  (podskup. 5.1 a 5.6)
5B zářivky (podskup. 5.2 a 5.3)
5C výbojky (podskup. 5.4 a 5.5)
6A elektrické nástroje a zařízení vyjma níže uvedených
6B zahradní technika nad 10 kg/ks a trezory nad 10 kg/ks
7A hračky, sportovní potřeby vyjma níže uvedených
7B sportovní vybavení a hrací automaty nad 30 kg
8 lékařské přístroje
9 přístroje pro monitorování a kontrolu
10 výdejní automaty