O skupině RETELA

O skupině RETELA

Skupina RETELA zahrnuje:

 • Kolektivní systém RETELA, s.r.o. (založen 11.5.2005)
 • Autorizovaný zástupce RETELA AR EUROPE s.r.o.
 • Výzkumné a vývojové centrum RETELA AR EUROPE s.r.o.

Poznámka: Podle nové právní úpravy nesmí jeden subjekt zastávat současně funkci Kolektivního systému a Autorizovaného zástupce.

Hlavním smyslem kolektivního systému RETELA je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu. Za výrobce plníme povinnosti týkající se odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Na co dbáme:

 • Dodržování ekologických standardů při celé činnosti systému nakládání s elektrozařízeními, bateriemi a solárními panely
 • Zapojení pracovně znevýhodněných formou práce v chráněných dílnách
 • Podpora prospěšných projektů – např. projekt REMOBIL

Základní firemní dokumenty:

Proč vybrat Retelu:

RETELA nabízí komplexní služby pro výrobce a dovozce elektrozařízení (vč. solárních panelů) a přenosných baterií:

 • Registrace do Seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí
 • Vydání certifikátu o plnění povinností výrobce/dovozce
 • Podání roční zprávy za uplynulý kalendářní rok
 • Vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení od místa zpětného odběru až po zpracování a využití elektroodpadu
 • Zajištění financování nakládání s elektroodpadem
 • Princip fakturace bez zálohových faktur
 • Četnost vykazování- jednou za čtvrt roku