RETELA – Dovozci / výrobci EEZ

RETELA – Dovozci / výrobci EEZ

Povinnosti výrobců a dovozců elektrozařízení:

 • registrovat se v Seznamu výrobců elektrozařízení spravovaném MŽP
 • zajistit, aby elektrozařízení splňovalo požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost dle platných právních předpisů a aby byla možná demontáž a opětovné využití
 • poskytnout informace svým obchodním partnerům o plnění zákonných povinností (o odvedení recyklačního příspěvku jeho zobrazením formou viditelného údaje na fakturách, o zajištění zpětného odběru zařízení) a o možnostech recyklace elektrozařízení
 • informovat symbolem přeškrtnuté popelnice, že vysloužilé elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu
 • zajistit a financovat zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení, splnit povinný limit pro sběr elektroodpadu
 • vypracovat Roční zprávu na MŽP o plnění zákonných povinností
 • pokud elektrozařízení obsahuje baterie, zajistit plnění zákonných povinností týkajících se baterií

Zákonné povinnosti mohou být plněny individuálně nebo prostřednictvím členství v kolektivním systému. Pro více informací nás kontaktujte na retela@retela.cz

Povinnosti výrobců a dovozců solárních panelů:

 • odpovědnost za recyklaci solárních panelů, které byly dovezeny či vyrobeny po 1.1.2013 (dle vyhlášky podskupina 4b)
 • plnit ostatní povinnosti výrobců a dovozců elektrozařízení (viz výše)

Povinnosti posledních prodejců:

 • zajišťovat zpětný odběr elektrozařízení v rozsahu daném velikostí prodejní plochy, tzn. vždy bezplatně odebrat vysloužilé zařízení „kus za kus“ (tj. zařízení podobného typu a použití, a to v prodejně nebo při dodání, při použití v domácnostech i mimo domácnosti), provozovny nad 400 m2 navíc musí odebírat malá elektrozařízení z domácností (tj. kdy žádný rozměr nepřesahuje 25 cm) bez ohledu na nákup nového zboží
 • viditelně písemně informovat zákazníky o místě zpětného odběru (i odkazem na nejbližší veřejné místo sběrného odběru nebo na síť veřejných sběrných míst)
 • viditelně uvádět recyklační příspěvek na prodejních dokladech, a to ve stejné výši, jako byl odveden do kolektivního systému (pokud poslední prodejce sám neodvádí RP do kolektivního systému, přejímá tento údaj od svého dodavatele)
 • na cenovkách vždy uvádět cenu včetně recyklačního příspěvku