RETELA – Dovozci solárních panelů

RETELA – Dovozci solárních panelů

Povinnosti výrobců a dovozců solárních panelů:

-odpovědnost za recyklaci solárních panelů, které byly dovezeny či vyrobeny po 1.1.2013, podskupina dle vyhlášky 4b.

-další povinnosti

RETELA, s.r.o. zajišťuje plnění zákonných povinností pro dovozce solárních panelů, mimo jiné povinnou registraci do databáze Ministerstva životního prostředí ISOH, za své klienty vypracovává Roční zprávu, zajišťuje svoz a ekologickou likvidaci elektrozařízení včetně solárních panelů.

Pro dovozce panelů lze zajistit registraci i pro jiné skupiny EEZ (např. měniče).

Pro více informací o smlouvě SKP nás kontaktujte na [email protected]