RETELA – Dovozci solárních panelů

RETELA – Dovozci solárních panelů

RETELA, s.r.o. zajišťuje plnění zákonných povinností pro dovozce solárních panelů, mimo jiné povinnou registraci do databáze Ministerstva životního prostředí ISOH, za své klienty vypracovává Roční zprávu, zajišťuje svoz a ekologickou likvidaci elektrozařízení včetně solárních panelů.

Pro dovozce panelů lze zajistit registraci i pro jiné skupiny EEZ (např. měniče).

Pro více informací o smlouvě SKP nás kontaktujte na [email protected]