Roční zpráva za rok 2021

Roční zpráva za rok 2021

12. 8. 2022

Jako každoročně podala Retela za všechny své klienty v zákonném termínu 30. 3. 2022 Roční zprávu za rok 2021, která je k nahlédnutí v sídle společnosti.
Základní povinnost sběru 65% POM Retela splnila (přesně 64,9%).