Roční zpráva za rok 2022

Roční zpráva za rok 2022

12. 9. 2023

Jako každoročně podala Retela za všechny své klienty v zákonném termínu 30. 3. 2023 Roční zprávu za rok 2022, která je k nahlédnutí v sídle společnosti.
Základní povinnost sběru 65% POM Retela splnila.