O nás

RETELA zajišťuje společné plnění povinností výrobců a dovozců elektrozařízení, přenosných baterií a solárních panelů.

Kolektivní systém RETELA provozuje společnost RETELA, s.r.o., která byla založena 11.5.2005 jako 100% dceřiná společnost Elektrotechnické asociace České republiky (ta je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR).

Hlavním smyslem kolektivního systému RETELA je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu. Za výrobce plníme povinnosti týkající se odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Na co dbáme

  • Dodržování ekologických standardů při celé činnosti systému nakládání s elektrozařízeními, bateriemi a solárními panely
  • Zapojení pracovně znevýhodněných formou práce v chráněných dílnách
  • Optimalizace nákladů – systém "pay as you go"

RETELA je zapojena do evropských institucí:

WEEE Forum, WEEELABEX Organisation, spolupracujeme s evropskou společností PV Cycle

Základní firemní dokumenty:

file Rozhodnutí o registraci provozovatele kolektivního systému pro elektrozařízení

file
Rozhodnutí o registraci na historická elektrozařízení

file
Rozhodnutí o registraci provozovatele kolektivního systému pro solární panely

file Stanovy

file Zakladatelská listina