O skupině RETELA

O skupině RETELA

Do skupiny RETELA patří:

*Podle nové právní úpravy nesmí jeden subjekt zastávat současně funkci Kolektivního systému a Autorizovaného zástupce. Skupina RETELA splňuje tuto podmínku.

Hlavním cílem kolektivního systému RETELA je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu. Za výrobce plníme povinnosti týkající se odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Dbáme na:

  • Dodržování ekologických standardů při celé činnosti systému nakládání s elektrozařízeními, bateriemi a solárními panely
  • Zapojení pracovně znevýhodněných formou práce v chráněných dílnách
  • Podporu prospěšných projektů – např. projekt REMOBIL

Základní firemní dokumenty:

Proč vybrat Retelu:

RETELA nabízí komplexní služby pro výrobce a dovozce elektrozařízení (vč. solárních panelů) a přenosných baterií:

  • Zajištění registrace do Seznam výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí
  • Vydání certifikátu o plnění povinností výrobce/dovozce
  • Podání roční zprávy za uplynulý kalendářní rok
  • Vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení od místa zpětného odběru až po zpracování a využití elektroodpadu
  • Zajištění financování nakládání s elektroodpadem (váhový sazebník)
  • Princip fakturace bez zálohových faktur
  • Jednoduché kvartální vykazování skrze klientský portál RETIP