O skupině RETELA

Skupina RETELA zahrnuje:

Poznámka: Podle nové právní úpravy nesmí jeden subjekt zastávat současně funkci Kolektivního systému a Autorizovaného zástupce.


Kolektivní systém RETELA provozuje společnost RETELA, s.r.o., která byla založena 11.5.2005.

Hlavním smyslem kolektivního systému RETELA je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu. Za výrobce plníme povinnosti týkající se odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Na co dbáme

  • Dodržování ekologických standardů při celé činnosti systému nakládání s elektrozařízeními, bateriemi a solárními panely
  • Zapojení pracovně znevýhodněných formou práce v chráněných dílnách

RETELA je zapojena do evropských institucí:

WEEELABEX Organisation, spolupracujeme s evropskou společností PV Cycle

Základní firemní dokumenty:

file Rozhodnutí o registraci provozovatele kolektivního systému pro elektrozařízení

file
Rozhodnutí o registraci na historická elektrozařízení

file
Rozhodnutí o registraci provozovatele kolektivního systému pro solární panely