2023

12. 9. 2023

Roční zpráva za rok 2022

Jako každoročně podala Retela za všechny své klienty v zákonném termínu 30. 3. 2023 Roční zprávu za rok 2022, která je k nahlédnutí v sídle společnosti.Základní povinnost sběru 65% POM Retela splnila.

Zjistit více!
7. 6. 2023

Oprávnění k provozování KS

MŽP vydalo dne 20.2.2023 oprávnění společnosti RETELA, s.r.o. k provozování kolektivního systému pro všechny skupiny EEZ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.2.2023.

Zjistit více!