Novinky

Zpětný odběr velkých spotřebičů přímo z domácností

31. 12. 2016

S platností od 1.1.2017 zavádí Retela novou bezplatnou službu pro odvoz větších elektrozařízení.

Ecobat mírně navyšuje ceny za zpětný odběr přenosných baterií

24. 11. 2016

Společnost ECOBAT s.r.o., která pro vás zajišťuje plnění povinností zpětného odběru přenosných baterií, si dovoluje touto cestou oznámit změnu sazebníku, ke které dojde od 1. ledna 2017. Dochází k mírnému navýšení sazeb za některé typy přenosných baterií o maximálně 5 %.

EN standardy pro osvětlovací zařízení

14. 9. 2016

Sběr, logistika a podrobnosti pro zpracování OEEZ - Část 3-2: technická specifikace pro odstranění škodlivých látek z osvětlovacích zařízení vstupuje v platnost v České republice od 1.10.2016

Rekordní sběr mobilů k recyklaci v Komerční bance podpoří Jedličkův ústav a školy

15. 6. 2016

Symbolicky na Den Země se do projektu REMOBIL zapojila Komerční banka a její zaměstnanci. Už dopředu bylo jasné, že se chystá něco výjimečného. Celkem se podařilo sebrat 1773 mobilů, což se rovná 17 730 Kč příspěvku na vybavení místnosti fyzioterapie pro Jedličkův ústav a školy.

WEEELABEX Organisation byla akreditována dle ISO 17024 a ISO 17065

14. 6. 2016

WEEELABEX Organisation byla akreditována dle ISO 17024 od 3. května 2016 a ISO 17065 od 9. června 2016. To znamená, že WEEELABEX Organisation bude moci certifikovat auditory a zpracovatele elektroodpadu dle uznávaných mezinárodních norem.

CENELEC standardy EN 50625 by měly být právně závazné

26. 5. 2016

Komise pro průmysl, výzkum a energii Evropského parlamentu navrhuje Evropské komisi, aby učinila opatření pro to, aby se norma EN 50625 týkající se zpracování OEEZ stala právně závaznou.

Zaměstnanci MSD i ROSSMANN vybírají staré mobily a podporují hendikepované

23. 5. 2016

REMOBIL ve spolupráci s pěti členy Asociace společenské odpovědnosti motivuje k recyklaci a podporuje zaměstnávání znevýhodněných skupin.

BUZZ talks: ELEKTROODPAD

26. 4. 2016

Zúčastnili jsme se přednáškově diskusního večera ze sekce BUZZ talks na téma "KONFLIKTNÍ SUROVINY aneb co má váš telefonspolečného s občanskou válkou v Kongu?"

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností

12. 4. 2016

Diskuse k návrhu Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. V dubnovém čísle časopisu Odpady byla uveřejněna diskuse k uvedenému zákonu. Náš příspěvek lze stánout zde.

Roční zpráva za rok 2015 podána

7. 4. 2016

Dne 31.3.2016 byla na Ministerstvo životního prostředí za 1174 výrobců a dovozců elektrozařízení zapojených do kolektivního systému RETELA a za 3989 provozovatelů FVE podána roční zpráva.