Novinky

Zaměstnanci MSD i ROSSMANN vybírají staré mobily a podporují hendikepované

23. 5. 2016

REMOBIL ve spolupráci s pěti členy Asociace společenské odpovědnosti motivuje k recyklaci a podporuje zaměstnávání znevýhodněných skupin.

BUZZ talks: ELEKTROODPAD

26. 4. 2016

Zúčastnili jsme se přednáškově diskusního večera ze sekce BUZZ talks na téma "KONFLIKTNÍ SUROVINY aneb co má váš telefonspolečného s občanskou válkou v Kongu?"

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností

12. 4. 2016

Diskuse k návrhu Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. V dubnovém čísle časopisu Odpady byla uveřejněna diskuse k uvedenému zákonu. Náš příspěvek lze stánout zde.

Roční zpráva za rok 2015 podána

7. 4. 2016

Dne 31.3.2016 byla na Ministerstvo životního prostředí za 1174 výrobců a dovozců elektrozařízení zapojených do kolektivního systému RETELA a za 3989 provozovatelů FVE podána roční zpráva.

Připomínkové řízení nového zákona

28. 3. 2016

Zákon o výrobcích s ukončenou životností byl zaslán z MŽP do meziresortního připomínkového řízení

Informace k účtování příspěvků u provozovatelů FVE

2. 9. 2015

Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví zahrnující účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012.

Remobil

27. 11. 2015

Neziskový projekt sběru použitých mobilních telefonů