Novinky

Připomínkové řízení nového zákona

27.3.2016

Zákon o výrobcích s ukončenou životností byl zaslán z MŽP do meziresortního připomínkového řízení

Informace k účtování příspěvků u provozovatelů FVE

1.9.2015

Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví zahrnující účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012.

Remobil

26.11.2015

Neziskový projekt sběru použitých mobilních telefonů