Novinky

Nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností

4. 12. 2020

Nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Reorganizace struktury Retely a sesterských společností

3. 6. 2020

Reorganizace struktury Retely a sesterských společností

The Annual Report for 2019 to MoE was sent

2. 4. 2020

The Annual Report for 2019 to MoE was sent

Roční zpráva za rok 2019 byla podána

1. 4. 2020

Roční zpráva za rok 2019 byla podána

Velké pevné instalace jsou mimo působnost WEEE směrnice

30. 9. 2019

Podle § 37f odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou velké instalace mimo působnost WEEE směrnice resp. zákona o odpadech.

Komponenty vs. elektrická a elektronická zařízení

12. 8. 2019

European WEEE Register Network (EWRN) vydal novou metodiku, jak rozlišovat komponenty a elektrická a elektronická zařízení

Roční zpráva za rok 2018 podána

12. 5. 2019

Rádi bychom Vás informovali, že byla v řádném termínu za klienty kolektivního systému RETELA, podána Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a baterií za rok 2018.

Zařazování výrobků v rámci nově rozšířené definice

19. 2. 2019

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici nově aktualizovaný dokument: Stručný průvodce EEZ, který poskytuje informace o povinnostech výrobců elektrozařízení vyplývajících z dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Evidence elektroodpadu do konce roku 2018 bude stejná

15. 6. 2018

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na základě sdělení zástupců Evropské komise, bude v celém roce 2018 zachován stávající stav vedení evidence.

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

29. 4. 2018

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA.