Aktuality

12. 9. 2023

Roční zpráva za rok 2022

Jako každoročně podala Retela za všechny své klienty v zákonném termínu 30. 3. 2023 Roční zprávu za rok 2022, která je k nahlédnutí v sídle společnosti.Základní povinnost sběru 65% POM Retela splnila.

Zjistit více!
7. 6. 2023

Oprávnění k provozování KS

MŽP vydalo dne 20.2.2023 oprávnění společnosti RETELA, s.r.o. k provozování kolektivního systému pro všechny skupiny EEZ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.2.2023.

Zjistit více!
15. 8. 2022

Dovozci panelů: potvrzení o zaplacení příspěvků

Vysvětlení od dovozu, přes prodej, instalaci až po žádost o recyklaci. ZDE

Zjistit více!
12. 8. 2022

RETELA, s.r.o. od 1.7.2022 mění své sídlo.

Nová adresa je Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad.

Zjistit více!

Roční zpráva za rok 2021

Jako každoročně podala Retela za všechny své klienty v zákonném termínu 30. 3. 2022 Roční zprávu za rok 2021, která je k nahlédnutí v sídle společnosti.Základní povinnost sběru 65% POM Retela splnila (přesně 64,9%).

Zjistit více!

Vyhláška 16/2022 Sb.

V lednu 2022 byla publikována prováděcí vyhláška k zákonu 542/2020 Sb. (viz Legislativa). Novinky se týkají zejména povinností osvěty a povinných auditů, což zajišťuje pro své klienty Retela. Retela také za své klienty podává Roční zprávy, kde budou nově muset být přesné individuální údaje o množstvích uvedených na trh každým klientem.

Zjistit více!
10. 1. 2022

MP MŽP z 26. 10. 2021

další příklady uvádění "visible fee" na fakturách

Zjistit více!
24. 3. 2021

Nový sazebník BAT

Od 1 .1. 2021 platí nový Sazebník (pro klienty na požádání mailem)

Zjistit více!

Metodický pokyn MŽP č.2

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický pokyn k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností. Pokyn má vyjasnit některé otázky týkající se plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel. ZDE

Zjistit více!