Dovozci-výrobci

Výrobcem a dovozcem elektrozařízení je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice:

  • bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena,
  • bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena,
  • prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena

Výrobcem a dovozcem přenostných baterií je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvede poprvé na trh v České republice

  •  v rámci své obchodní činnosti baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených.
  • Za výrobce je považován podle české a EU legislativy též každý, kdo uvádí na trh elektrozařízení se zabudovanými, vloženými či přiloženými bateriemi.

Co je elektrozařízení?

  • elektrické nebo elektronické zařízením (dále jen "elektrozařízí") - je zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud,
  • Vše, co pro svůj provoz potřebuje elektrický proud - dá se do zásuvky nebo funugje na baterie  či jiný zdroj

Co je elektroodpad?

  • elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení