Přehled povinností

Jaké jsou hlavní povinnosti výrobce a dovozce elektrozařízení

 Co to znamená?
Označovat
elektrozařízení musí být označeno symbolem přešrktnuté popelnice, buď na zařízení nebo průvodní dokumentaci
Informovat
spotřebitel musí být informován na faktuře nebo v průvodní dokumentaci, že zařízení nesmí skončit v komunálním odpadu
Financovat
uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný odběr
uzavřít smlouvu s kolektivním systémem, zadat žádost o bezplatný odvoz elektrozařízení

Jaké jsou další povinnosti výrobců a dovozců elektrozařízení?

Co je třeba uvádět na fakturách?

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz). Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku


Jaké jsou hlavní povinnosti výrobce a dovozce přenosných baterií?

   Co to znamená?
Označovat
baterie musí být označena symbolem přešrktnuté popelnice a chemickým symbolem pro Hg, Cd, Pb  (pokud obsahují
Dodržovat zákaz
dodržovat zákaz uvedení na trh přenosných baterií s obsahem Hg či Cd
Financovat
uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný odběr
uzavřít smlouvu s kolektivním systémem, zadat žádost o bezplatný odvoz přenosných baterií
Jaké jsou další povinnosti dovozců baterií a akumulátorů?

Legislativa - zákony a prověcí předpisy - elektrozařízení

  • Zákon o odpadech č. 185/2001
  • Vyhláška č. 352/2005
  • Směrnice

Legislativa - zákony a prověcí předpisy - baterie


  Symbol pro řádné označenílogo_popelnice.jpg