Registrovaní klienti

Chcete ověřit, zda jste zapsáni v Seznamu výrobců/dovozců elektrozařízení a zjistit Evidenční číslo výrobce?
vstupte do systému ISOH  
(v případě, že přístup nefunguje, zkuste připojení později, nejedná se o chybu našich stránek)


Jak nahlásit jakoukoli změnu?

Informujte nás o následujících změnách, a to nejpozději do 30 dnů od vzniklé skutečnosti. Provedení změny v Seznamu výrobců a dovozců elektrozařízení provede KS RETELA do 30 dnů od nahlášení výrobcem. Dokumenty zašlete elektronicky nebo poštou na adresu RETELA, s.r.o.,Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 - Modřany.Typ změny Co je třeba udělat
ukončení výroby a dovozu jen EEZ file _VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ_KONEC.doc
ukončení výroby a dovozu včetně baterií file _VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ-BAT_KONEC.doc


Chcete ověřit, zda jste zapsáni v Seznam dovozců přenosných baterií a akumulátorů?  
vstupte
 

Chcete ověřit, zda byla za vaši společnost podána roční zpráva?

Roční zprávu za výrobce a dovozce EEZ včetně solárních panelů podává RETELA za své výrobce vždy do 31.3. za uplynulý kalendářní rok. V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři KS RETELA.

Roční zprávu za dovozce přenosných baterií a akumulátorů podal v zákonem daném termínu KS Ecobat.


Chcete vyplnit výkaz? 

Chcete se zeptat na sazebník?

Chcete se zeptat na cokoli ohledně fakturace?

Chcete zlepšit ekologickou odpovědnost vaší firmy?

Chcete objednat bezplatný svoz nepotřebného elektrozařízení?