• Retela Systém sběru a recyklace elektroodpadu

Novinky

Aktualizováno 02.04.2020

The Annual Report for 2019 to MoE was sent

2. 4. 2020

The Annual Report for 2019 to MoE was sent

Roční zpráva za rok 2019 byly podána

1. 4. 2020

Roční zpráva za rok 2019 byly podána

Velké pevné instalace jsou mimo působnost WEEE směrnice

30. 9. 2019

Podle § 37f odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou velké instalace mimo působnost WEEE směrnice resp. zákona o odpadech.

Společně dáváme mobilním telefonům smysl