Důležité novinky

 

16.3.2015

Integrovaná data množství uvedených na trh (Put on Market [POM]) a sběru za rok 2013  V předvečer podávání Ročních zpráv za rok 2014 zveřejnilo MŽP souhrnná data o množstvích uvedených jednotlivými kolektivními systémy na trh (POM) a o sběru v jednotlivých skupinách za rok 2013.  Podrobnější analýzu připravíme v nejbližší době. Zatím zmíníme pět údajů, které potvrzují majoritu Retely v pěti skupinách. Tradičně se jedná o sk 6 a sk 9, dále také sk 8 a sk 10, a nově o poprvé reportovanou skupinu solárních panelů (sk 4b), kde klienti Retely uvedli na trh více než 50% všech solárních pane......

více

26.2.2015

Na základě novely zákona o odpadech, která nově stanovuje rozsah údajů u výrobců/dovozců elektrozařízení zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení, shromažďujeme informace o způsobu prodeje a značkách elektrozařízení. Stovky zaslaných formulářů postupně zpracováváme a údaje  z nich zapisujeme do databáze Ministerstva životního prostředí. Našim klientům děkujeme za spolupráci.......

více

28.8.2014

Transpozice Směrnice WEEE2 v ČR v novele zákona o odpadech 184/2014 Poměrně rychle po podpisu prezidenta vychází ve Sbírce předpisů ČR nová novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb., která transponuje evropskou směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [OEEZ]. Tato novela mimo jiné zavádí: institut Pověřeného zástupce, novou úpravu definice výrobce elektrozařízení, rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení, navýšení minimální úrovně dalšího využití elektroodpadu, zřízení centrálního registru míst zpětného odběru [MZO] pro OEEZ, zjednodušení administra......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-duch-recyklace.png PV CYCLE