Důležité novinky

 

1.9.2015

Informace k účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012 (informace rozeslaná v souvislosti s fakturací příspěvků za rok 2014)   Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví zahrnující účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012, kterým jsou v těchto dnech rozesílány faktury na druhou část zákonného příspěvku. Z této novely vyplynula i novela zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách.   Klíčovými jsou tato z uvedených novel vyplývající fakta:    z příspěvků lze použít ke snížení základu daně z příjmu za jedno zdaňovací období pouze částku ve ......

více

21.8.2015

Pravidla pro účtování rezerv provozovatelů FVE Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., jejíž úplné znění je ZDE. Pro provozovatele fotovoltaických elektráren [FVE] je klíčový do této novely zahrnutý pozměňovací návrh poslance Ing. Jana Volného, který (zejména kvůli podrobnému Odůvodnění s příklady) doporučujeme k prostudování ZDE. Podrobnější analýzu připravujeme před zářijovou fakturací druhé části zákonných příspěvků.  Z nejdůležitějších aspektů zde upozorňujeme na určitou retroaktivitu pro rok 2014. Kdo si dal do nákladů celou výši fakturové jedné pětiny zákonných p......

více

5.8.2015

První certifikovaný zpracovatel CRT obrazovek v České republice standardem WEEELABEX Je nám potěšením oznámit, že partner kolektivního systému RETELA pro zpracování CRT obrazovek, společnost OTAVA electronics, a.s., úspěšně prošel náročným procesem certifikace dle mezinárodního standardu WEEELABEX. Mezinárodní standardy WEEELABEX, které jsou v některých státech EU legislativně závazné (např. Nizozemí), stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí a lidského zdraví a bezpečnosti především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). OTAVA electronics, a.s. ......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-duch-recyklace.png PV CYCLE