Důležité novinky

 

30.10.2014

Novela zákona o daních z příjmů  Parlamentem prošel návrh, který byl společně připraven a financován Retelou a CZEPHO, aby příspěvky provozovatelů FVE byly osvobozeny od DPPO, jak tomu je u dovozců nových panelů. Návrh lze shlédnout ZDE:  Tento návrh byl schválen v Senátu na 26. schůzi dne 23.10.2014, viz 20. bod jednání ZDE.  V senátním tisku č.343 novely zákona o daních z příjmů se jedná o bod 78. Ten se týká §19 odst. 1 písmeno zc) a zní takto:  „zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný ......

více

7.10.2014

Novela Vyhlášky 352/2005 v souvislosti s transpozice Směrnice WEEE2 v ČR Novela byla zveřejněna ve Sbírce dne 26.9.2014 pod číslem 200/2014, viz kliněte zde.   Nenápadnou, ale závažnou změnou je definitivní zrušení monopolů pro financování HEEZ.   Pro majitele FVE se však, bohužel, nepodařilo prosadit námi navržené snížení příspěvků. ......

více

28.8.2014

Transpozice Směrnice WEEE2 v ČR v novele zákona o odpadech 184/2014 Poměrně rychle po podpisu prezidenta vychází ve Sbírce předpisů ČR nová novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb., která transponuje evropskou směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [OEEZ]. Tato novela mimo jiné zavádí: institut Pověřeného zástupce, novou úpravu definice výrobce elektrozařízení, rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení, navýšení minimální úrovně dalšího využití elektroodpadu, zřízení centrálního registru míst zpětného odběru [MZO] pro OEEZ, zjednodušení administra......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-duch-recyklace.png PV CYCLE