Důležité novinky

 

9.6.2015

Omezení nebezpečných ftalátů novelou RoHS směrnice RoHS směrnice 2011/65/EU byla pozměněna novelou 2015/863, která přidává mezi zakázané látky ftáláty. Novelou se konkrétně mění Příloha II Směrnice.  Členské státy musí přijmout novelu směrnice do svých právních řádů do 31. 12. 2016. Novela nabude účinnosti od 22. 7. 2019. Nově zakázané látky v elektrozařízeních , resp. maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech budou: Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %) Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %) Dibutylftalát (DBP) (0,1 %) Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %)     Více se o problematice......

více

20.5.2015

Účtování příspěvků na recyklaci solárních panelů za rok 2014 Na webu GFŘ byla dnes (19.5.2015) zveřejněna „Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví“, viz také zde. Jsme rádi, že dává prostor všem klientům/provozovatelům FVE dostát svým povinnostem (i zpětně), ať již použili při účtování za rok 2014 kteroukoli ze dvou v uvedeném materiálu citovaných možností.  ......

více

16.3.2015

Integrovaná data množství uvedených na trh (Put on Market [POM]) a sběru za rok 2013  V předvečer podávání Ročních zpráv za rok 2014 zveřejnilo MŽP souhrnná data o množstvích uvedených jednotlivými kolektivními systémy na trh (POM) a o sběru v jednotlivých skupinách za rok 2013.  Podrobnější analýzu připravíme v nejbližší době. Zatím zmíníme pět údajů, které potvrzují majoritu Retely v pěti skupinách. Tradičně se jedná o sk 6 a sk 9, dále také sk 8 a sk 10, a nově o poprvé reportovanou skupinu solárních panelů (sk 4b), kde klienti Retely uvedli na trh více než 50% všech solárních pane......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-duch-recyklace.png PV CYCLE