Důležité novinky

 

19.11.2015

Remobil – neziskový projekt sběru použitých mobilních telefonů Dne 1. 10. 2015 byl umístěním prvního sběrného boxu spuštěn projekt, který  je určen pro firmy a jejich zaměstnance. V omezené míře je však dostupný i široké veřejnosti. Důvodem spuštění je obecně nízká úroveň sebraných mobilních telefonů (odhadovaný průměr je 3-6 %). Dalším záměrem je šíření obecného povědomí o způsobech správného nakládání s vysloužilými elektrozařízeními. Projekt byl připraven tak, aby pro své uživatele vyhověl požadavkům na dostupnost, jednoduchost, variabilitu, nízkou časovou náročnost a byl bez finančních nároků. Zároveň byly určeny tyto hlavní ......

více

22.9.2015

Vážení, zde najdete první vydání "WEELABEX STAKEHOLDER REVIEW". Mezinárodní standardy WEEELABEX, které jsou v některých státech EU legislativně závazné (např. Nizozemí), stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí a lidského zdraví a bezpečnosti především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Organizace WEEELABEX Organization pak sídlí v Praze, více na www.weelabex.org      ......

více

1.9.2015

Informace k účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012 (informace rozeslaná v souvislosti s fakturací příspěvků za rok 2014)   Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví zahrnující účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012, kterým jsou v těchto dnech rozesílány faktury na druhou část zákonného příspěvku. Z této novely vyplynula i novela zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách.   Klíčovými jsou tato z uvedených novel vyplývající fakta:    z příspěvků lze použít ke snížení základu daně z příjmu za jedno zdaňovací období pouze částku ve ......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-remobil.svg logo-duch-recyklace.png PV CYCLE