• Retela Systém sběru a recyklace elektroodpadu

Novinky

Aktualizováno 05.04.2019

Zařazování výrobků v rámci nově rozšířené definice

19. 2. 2019

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici nově aktualizovaný dokument: Stručný průvodce EEZ, který poskytuje informace o povinnostech výrobců elektrozařízení vyplývajících z dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Evidence elektroodpadu do konce roku 2018 bude stejná

15. 6. 2018

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na základě sdělení zástupců Evropské komise, bude v celém roce 2018 zachován stávající stav vedení evidence.

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

29. 4. 2018

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA.

Společně dáváme mobilním telefonům smysl