• Retela Systém sběru a recyklace elektroodpadu

Novinky

Aktualizováno 26.04.2016

BUZZ talks: ELEKTROODPAD

25.4.2016

Zúčastnili jsme se přednáškově diskusního večera ze sekce BUZZ talks na téma "KONFLIKTNÍ SUROVINY aneb co má váš telefonspolečného s občanskou válkou v Kongu?"

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností

11.4.2016

Diskuse k návrhu Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. V dubnovém čísle časopisu Odpady byla uveřejněna diskuse k uvedenému zákonu. Náš příspěvek lze stánout zde.

Roční zpráva za rok 2015 podána

6.4.2016

Dne 31.3.2016 byla na Ministerstvo životního prostředí za 1174 výrobců a dovozců elektrozařízení zapojených do kolektivního systému RETELA a za 3989 provozovatelů FVE podána roční zpráva.

Společně dáváme mobilním telefonům smysl