Důležité novinky

 

22.9.2015

Vážení, zde najdete první vydání "WEELABEX STAKEHOLDER REVIEW". Mezinárodní standardy WEEELABEX, které jsou v některých státech EU legislativně závazné (např. Nizozemí), stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí a lidského zdraví a bezpečnosti především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Organizace WEEELABEX Organization pak sídlí v Praze, více na www.weelabex.org      ......

více

1.9.2015

Informace k účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012 (informace rozeslaná v souvislosti s fakturací příspěvků za rok 2014)   Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví zahrnující účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012, kterým jsou v těchto dnech rozesílány faktury na druhou část zákonného příspěvku. Z této novely vyplynula i novela zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách.   Klíčovými jsou tato z uvedených novel vyplývající fakta:    z příspěvků lze použít ke snížení základu daně z příjmu za jedno zdaňovací období pouze částku ve ......

více

21.8.2015

Pravidla pro účtování rezerv provozovatelů FVE Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., jejíž úplné znění je ZDE. Pro provozovatele fotovoltaických elektráren [FVE] je klíčový do této novely zahrnutý pozměňovací návrh poslance Ing. Jana Volného, který (zejména kvůli podrobnému Odůvodnění s příklady) doporučujeme k prostudování ZDE. Podrobnější analýzu připravujeme před zářijovou fakturací druhé části zákonných příspěvků.  Z nejdůležitějších aspektů zde upozorňujeme na určitou retroaktivitu pro rok 2014. Kdo si dal do nákladů celou výši fakturové jedné pětiny zákonných p......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-duch-recyklace.png PV CYCLE