Důležité novinky

 

26.2.2015

Na základě novely zákona o odpadech, která nově stanovuje rozsah údajů u výrobců/dovozců elektrozařízení zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení, shromažďujeme informace o způsobu prodeje a značkách elektrozařízení. Stovky zaslaných formulářů postupně zpracováváme a údaje  z nich zapisujeme do databáze Ministerstva životního prostředí. Našim klientům děkujeme za spolupráci.......

více

30.10.2014

Novela zákona o daních z příjmů  Parlamentem prošel návrh, který byl společně připraven a financován Retelou a CZEPHO, aby příspěvky provozovatelů FVE byly osvobozeny od DPPO, jak tomu je u dovozců nových panelů. Návrh lze shlédnout ZDE:  Tento návrh byl schválen v Senátu na 26. schůzi dne 23.10.2014, viz 20. bod jednání ZDE.  V senátním tisku č.343 novely zákona o daních z příjmů se jedná o bod 78. Ten se týká §19 odst. 1 písmeno zc) a zní takto:  „zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný ......

více

28.8.2014

Transpozice Směrnice WEEE2 v ČR v novele zákona o odpadech 184/2014 Poměrně rychle po podpisu prezidenta vychází ve Sbírce předpisů ČR nová novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb., která transponuje evropskou směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [OEEZ]. Tato novela mimo jiné zavádí: institut Pověřeného zástupce, novou úpravu definice výrobce elektrozařízení, rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení, navýšení minimální úrovně dalšího využití elektroodpadu, zřízení centrálního registru míst zpětného odběru [MZO] pro OEEZ, zjednodušení administra......

více

 
 
logo-duch-recyklace.png

RETELA, s. r. o.
Neklanova 152/44
12800 Praha 2-Vyąehrad
tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
retela@retela.cz
www.retela.cz

logo-duch-recyklace.png PV CYCLE